۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۵, شنبه

توماج صالحی بی گناه است

توماج صالحی بی گناه است

..
نوشته بودند:
توماج صالحی بی گناه است.
صد البته که توماج صالحی بی گناه است.
یک خواننده رپ، از نابسامانی ها می گوید
و یک قاضی، ناقاضی، برای او حکم اعدام نوشته است.

.
به چه گناهی محکوم به اعدام شده است؟

.
در قرآن کتاب مقدس مسلمانان آمده است:
به کدامین گناه کشته شد؟
باَی ذنب قتلت؟
حکومت در ایران ادعای جانشینی برای پیامبر اسلام می کند،

ولی به کتاب مقدس اسلام عمل نمی کند.
.
در جایی که یکی دزدی می کند
و یکی دیگر فریاد می زند: آی دزد، آی دزد...
یا دزد فرار می کند، یا سعی می کند
صدای آن که آی دزد می گوید را، ساکت کند.
در این زمان تعداد دزد ها در ایران بسیار زیاد هستند،
و دزدان تلاش می کنند که صدای آن ها که، آی دزد می گویند را ساکت کنند.

.
با تأسف بسیار، چون پول های دزدی را در خارج از ایران نگهداری می کنند،

کشور های خارج هم از این دزدان حمایت می کنند.


برای این نابسامانی و تاراج مال و دارائی های ایران هم،
چاره ای در پیش رو دیده نمی شود.


کشور های مدافع حقوق بشر، گاهی یک اعلامیه آبکی می دهند،

ولی اعلامیه های اخطار و ظاهری شأن، یک فریب افکار عمومی

و یکی از ظاهر سازی های بشر دوستانه شان هست.

چون همکاری پنهان شأن، به دزدان دلگرمی می دهد و دزدان را

به ادامه دادن جنایت های شان، تشویق می کند.
مردم ایران با یک دنیا، یعنی با چندین کشور پول پرست و طمع کار

و حریص روبرو هستند ولی در ظاهر، فقط چند تا مسئول داخلی

تصمیم گیرنده هستند.

.

راه چاره چیست؟

..

سوز

۱۴ اردی بهشت ۲۵۸۳ شاهی - ۱۴۰۳ هجری

03.05.2024

.

هیچ نظری موجود نیست: