۱۳۸۷ تیر ۲۶, چهارشنبه

ستایش

ستایش
‫..
‫جهان آفرینا ، ستایش تو راست
‫به نظم جهانی ، نیایش تو راست
‫به پندار و گفتار و کردار نیک
‫به مردم هماره سفارش تو راست
..
‫سوز 
17.06.2008  -‫15.07.2008

هیچ نظری موجود نیست: