۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

‫‫ساقی‫‫ساقی
..
ساقی قدحی ز ِ باده ، بَر ده
شوری ز ِ دل ِ رُباب ، سَر ده
این زار به بالین ِ تو ، بَر نِه
نازان به من ات ، کنار ، سر نِه
-
چشم تو بُوَد ، چراغ راهم
آغوش ِ تو گرم ، بُوَد ، پناهم
غم را ، به وجود ِ ، تو بکاهم
بَر اوج رَوَم ،، چنان که شاهم
..
سوز
21.07.2008 - 00:17

هیچ نظری موجود نیست: