۱۳۸۹ مرداد ۵, سه‌شنبه

خوشبختی

خوشبختی
..
خوشبختی، احساس رضایت از بدست آوردن ِ چیزی است
که خیلی مایل بداشتن آن بوده ایم.

خوشبختی، احساس رضایت از  رسیدن به حالت یا وضعی
و یا جائی و یا داشتن چیزی یا موقعیتی است که دوست داشته ایم
داشته باشیم، و برای رسیدن به آن تلاش کرده ایم.

خوشبختی احساس دریافت و برخورداری از محبت یک شخص
یا محبت اشخاصی است که دوست داریم ما را دوست داشته باشند
و یا به ما احترام بگذارند.

خوشبختی احساس دیده شدن مان توسط دیگران در برخورداری
ازچیزهائی افتخار آمیز و غرور انگیز است که مایل به داشتن آنها
بوده ایم، و خیلی ها هم دوست دارند آنرا داشته باشند ولی ندارند.
و یکی از مهمترین ِ این بینندگان، خود ما هستیم.

خوشبختی، احساس رضایت، از بودن در طبقه ای از اجتماع است،
که یک زمانی آرزو داشتیم جزو آن طبقه از اجتماع شمرده شویم.

خوشبختی، احساس رضایت از دیدن لبخند تشکر آمیز کسانی است
که احتیاج به کمک داشته اند و شما این احتیاج را بر آورده کرده اید.

خوشبختی، احساس رضایت پدر و مادری است که فرزندانشان را
با هر زحمتی که شده تربیت و بزرگ کرده اند و اکنون آنها را
در آسایش و آرامش می بینند
و در ضمن مورد توجه و محبت ِ فرزندانشان هستند.
..
سوز
24 تیر 1389 –  15.02.2010

هیچ نظری موجود نیست: