۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه

دروغ


دروغ در اسلام شیعه
..
تو ای آیت الله سرا پا دروغ -
نمازت دروغ و کلامت دروغ -
دروغ شما، گردن ِ ما، فُتاده چو یوغ -
به مَشکی ز یک قاشق ِ ماست، ساخته دوغ -
بهشت ات دروغ است، جهنم دروغ -
..
سوز
24 مرداد 1389 –  15.08.2010
...

مصباح یزدی:

بر اساس اسلام، در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است

اینسایدآف ایران / یکشنبه ٢۴ مــــردادماه ۱۳۸۹ - مصباح یزدی ، رئیس مؤسسۀ آموزشی
و پژوهشی آیت الله خمینی ، گفت: هر وحدتی خوب نیست و هر اختلافی هم بد نیست؛همانگونه
که بر اساس اسلام، در مواقع ضروری و استثنایی، دروغ گفتن واجب است،
وحدت نیز استثناهایی دارد؛ یعنی در مواقعی خوب است و در مواقعی خوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: