۱۳۸۹ مهر ۲۸, چهارشنبه

میکرب های سیاسی و اجتماعی


میکرب های سیاسی و اجتماعی
..
" آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی خود در میدان آستانه‌ی شهر قم، با اشاره به رویدادهای 
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که او «فتنه ۸۸» نامید، مخالفان را
«میکروب‌های سیاسی و اجتماعی» توصیف کرد و از «خواص و عوام» خواست
» وحدت ملی را کاملاً جدی بگیرند« "
- - -
میکرب؟
میکرب عاملی است مزاحم که سلامت و روند عادی در جسم حیوانات و بشر را،
و در کامپیوتر روند کار نرمال و معمولی آنرا مختل می کند.
میکرب های سیاسی و اجتماعی هم ظاهرا آنطور که منظور هست،
این کار را در اجتماع و بین مردم انجام می دهند.
.
در حال حاضر آنچه سلامت جامعه را به خطر انداخته است و روند عادی انتخابات آنرا مختل
کرده است، اعلام ریاست جمهوری شخصی است، که یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری
به او گفته می شود : "شما در نظر بگیرید که پنج سال دیگر  رئیس جمهور خواهید بود
و نه یک سال، و خود را برای پنچ سال خدمت آماده کنید."
.
آنچه سلامت و نظام کشور را به خطر می اندازد، حذف سازمان برنامه و بودجه و سازمانهای
اساسی و پایه ای کشور است. و به جای آن، گرفتن ِ تصمیم هائی با تخیل به کارآئی 
آن تصمیم ها، آنهم از سوی شخصی است که در آن کار تخصصی ندارد.
این عمل، عمل یک میکرب در سیستم اداری یک کشور است.
.
آنچه برای خراب کردن صنعت کشور انجام می دهند و اسم آنرا سازندگی می
گذارند و امام زمان را ضامن آن قرار می دهند، عملی میکربی در صنعت، و ارسال میکرب
به عقاید و اعتقادات مردمی هست که امیدی به امامان دوازده گانه و پیغمبر دارند.
با این پشتیبان قرار دادن امام زمان بر کار ها و خراب اندر خراب تر کردن کارها،
در اعتقادات مردم هم میکرب اعتقادی فرستاده شده است.
.
مردم روی اعتقاد ها و ایمانی که سی سال قبل داشتند، در خیلی مواقع از انجام
بعضی کار ها خودداری می کردند و می گفتند: خدا را خوش نمی آید .
.
در طول این سی ساله آنقدر  میکرب های اعتقادی با اعمال و رفتار آقایان در ذهن
جامعه تزریق شده است که اکثر مردم را مریض اعتقادی کرده اند، یعنی دیگر برای
اعتقادات اسلامی و مذهبی قبلی خود تره هم خورد نمی کنند و آن را
یک چیز دروغین می پندارند، جلوی دید آنها، نمایندگان و راهنمایان بهشت و عرضه کنندگان
این اعتقادات و باور های مذهبی است که می بینند همیشه دروغ می گویند، می بینند 
که رفتار و اعمالشان با آنچه به آن تبلیغ می کنند مخالف است و فرق دارد.
..
سوز
27 مهر 1389 -  19.10.2010 

هیچ نظری موجود نیست: