۱۳۸۹ آبان ۸, شنبه

خر، جایگزین کمبود بنزین


خر، جایگزین کمبود بنزین
..
ورود یک دانشجو با خر به دانشگاه آزاد چالوس
دیروز صبح یک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد نوشهر و چالوس در
اعتراض به کمبود مقدار بنزین با خر از نوشهر تا دانشگاه چالوس آمد و خر را جلوی
دانشگاه پارک کرد . این کار با اعتراض حراست دانشگاه مواجه شد و بعد از شلوغ شدن
وی را بازداشت نمودند . تا این ساعت هیچ خبری از وی گزارش نشده است . فیلم در
موقع ورود با خر به دانشگاه و دستگیری توسط حراست:
بالاترین 28.10.2010.
----- ---------
وقتی یک دانشجو در اثر کمبود بنزین، سوار خر می شود،
معلوم است که علوم انسانی خوانده است و با عقل خودش کار می کند.
.
ممنوع کردن علوم انسانی یعنی اینکه او نباید بتواند خودش با اراده ی خودش کاری به کند.
یعنی نباید خودش فکر کند و تصمیم بگیرد که حالا که بنزین نیست
و یا تهیه اش بسیار مشگل است
و یا بسیار گران است ، می توان با خر به دانشگاه رفت یا نه.
.
او باید اول از یک آخوند یا مجتهد سئوال می کرد و می پرسید که حالا که مشگل
بنزین داریم آیا می توانم از توی باغمان خری را که بی کار است سوار شوم و به
کارم برسم یا نه؟
و بعد از اینکه آن مجتهد فتوا می داد، می توانست با استفاده از خر به کارهای خود برسد.

این است ترس آخوند ها از یاد گرفتن علوم انسانی .
یعنی برای هر نوع کاری از ما سئوال باید کرد و عقل و فهم و دانائی خود را بایگانی کنید
و آنرا در طاقچه به گذارید و تماشایش کنید.
و برای هیچ کاری خودتان تصمیم نگیرید بلکه از ما به پرسید.
شما باید به عقل و فهم خود شک کنید و برای هر کاری تردید به کنید و از ما استعلام کنید
تا ما به شما اجازه بدهیم. زیرا ما صلاح و مصلحت شما را بهتر از خود شما می دانیم و
به شما می گوئیم که چه کاری خوب است و چه کاری بد است.
شما کار کنید و خرج زندگی ما را بدهید، ما برای شما فکر می کنیم.
یادتان باشد ، در هر کاری از ما سئوال کنید.
علوم انسانی فکر شما را باز می کند ، باعث تشکیک در اعتقادات و مبانی دینی می شود.
یعنی ممکن است شما به بودن ما شک کنید، ممکن است بودن ما را زیادی بدانید.
.
علوم انسانی برای شما بد است آقا جان ، عزیزان ِ من ، معصیت دارد ، گناه دارد.
..
سوز
8 آبان 1389 - 28.10.2010 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

علوم انسانی برای شما بد است آقا جان ، عزیزان ِ من ، معصیت دارد ، گناه دارد.
--
تمسخر خوبی است