۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

گرسنگان ِ افریقا


گرسنگان ِ افریقا
..
ما در کجا زندگی می کنیم؟
میلیون ها انسان در افریقا از قحطی و گرسنگی با حالتی نزار و رقت بار جان می دهند
و عده ای در فکر بستن قرارداد های فروش اسلحه و فروش های میلیارد دلاری هستند.
در افریقای گرسنه ، دسته های مختلف به جان یکدیگر افتاده اند و دارند
باهم جنگ می کنند، با اسلحه هائی که دنیای متمدن برای آنها می فرستد.
.
پول ِ این اسلحه های فروخته شده ، کاخ های صاحبان کارخانجات اسلحه سازی را
سرپا نگه میدارد. گل های باغچه هاشان با خون مردم آبیاری می شود.
گوشتی که آنها به دندان می کشند ، گوشت انسان ها و قربانیان ِ
تجارت ناجوانمردانه ای است، که آنها بوجود آورنده اش هستند.
.
به جای این همه تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری در ساخت اسلحه جنگی ،
می توان در زمینه هائی کوشید که آب را از دریاها و اقیانوس ها به نقاط کم آب
منتقل کرد تا جلوی خشکسالی و کمبود باران را بگیرند.
.
می شود از این راه هم پول در آورد و دیوار های کاخ های جدید را بالا بُرد.
.
برای مبارزه با خشکسالی می توان با پمپ کردن آب از اقیانوس ها به مناطق کم آب،
کمبود آب را جبران کرد ، یا با ایجاد ابرهای مصنوعی باعث خنک شدن خاک
و تبخیر کمتر آب شد و یا شاید بتوان بطور مصنوعی از ابر ها، باران بارانید.
شاید بتوان ابرهای باران زا را از جائی به جائی دیگر کشانید . در آن صورت در منطقه
های قبلی سیل نمی آید و در منطقه جدید کمبود باران جبران می شود.
.
در آن صورت گیاهان مورد مصرف انسان و حیوانات به آسانی رشد می کنند و
به راحتی در دسترس خواهند بود.
در آن صورت گرسنگی و قحطی و خشکسالی اثر نابود کننده اش بسیار بسیار
کم تر خواهد شد.
..
سوز
05 امرداد 1390 – 27.07.2011 

هیچ نظری موجود نیست: