۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

طبع ِ شعر


طبع ِ شعر
..
طبعم که به طبع شاعران مانند است
شعری ز ِ شُد و ، زمینه اش آهنگ است
گر قافیه اش یکی دو جا هم ، تنگ است
در شکل و نوا ، یک از هزاران رَنگ است
..
سوز
30 مهر 1390 – 22.10.2011 

هیچ نظری موجود نیست: