۱۳۹۰ بهمن ۲۵, سه‌شنبه

به ایران درود4


به ایران درود4
..
به زن ها و مردان ِ آزاده در بند ِ دیوان درود
به آنان ِ راستین که خواهان ِ نیک اند ، درود
به آنان که پایدار ، به اخلاق نیک اند درود
و کج را نکوهش کنان ، باز سختی به بینند درود
به آنان که بَهر ِ خوشایند ِ بدکار ، تملق نگویند درود
به آنان که زیر ِ شکنجه ، ز ِ بَد ، بَد بگویند درود
به آنان که زندان ِ ظالم ، تب و درد ِ شلاق
تحمل نموده ، ز ِ بَد بودن ِ حاکمی بد ، بگویند درود
به آنان که فرزند وُ همسر ، پدر یا که مادر
به سختی به بینند وُ باز هم نکوهش ز ِ بد ها بگویند درود
به آنان که مردم و میهن ، ز ِ هَر چیز ، بالا بدانند درود
به آنان که در راه ِ میهن ، به سختی و دشوار ، پااایدارند درود
ز ِ بَد ، بَد بگویند ، اگرچه به سر ، تاااج یا که عمامه است
عمل پاس بدارند و از ظاهری خوش نما ، رو بگردند درود
به آنان که با وعده های فریب و نشان و مکان
ز ِ اخلاق ِ نیکو ، نگردند وُ پایدار به خوبی بمانند ، درود
..
سوز
24 بهمن 1390 – 13.02.2012
به افتخار زنان و به پاس احترام به زنان، این شعر را اصلاح می کنم و تقدیم به
زنان و مردان راستین و مبارز و آزادی خواه می کنم.
در اصل چنین بود:
به مردان ِ آزاده در بند ِ دیوان درود
به مردان ِ راستین که خواهان ِ نیک اند ، درود
08.03.2013

۱ نظر:

ستاره*** گفت...

درود بر شما و آزاد مردان