۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

سیاهی به پیشانی

سیاهی به پیشانی
..
تو دادی سیاهی‌، به پیشانی ات
که مردم‌، فریبی به دین داری ات
به هشتاد و چندی‌، نگشت عابدان را چنین
برابر دو تا شد‌‌، فریب کاری ات
ز ِ سعدی است‌، چو او‌، کس نبودست و نیست‌:
عبادت به جز خدمت ِ‌ خلق نیست
تو اِی لکه از مُهر‌‌، تظاهر‌، به پیشانی ات
صداقت به تسبیح و سجاده و دلق نیست
ازین لکه‌‌، برهان شده مردمان را چنین
که مُهر ِ ریا دارد این نابکار بر جبین
که او نادرست است‌، به اعمال و کار
خیانت به سر‌، رفته است در کمین
..
سوز
3 دی 1391 – 23.12.2012

۲ نظر:

SVZ گفت...

موریس مرتضی نوشته است:
dolat,ha<<ayene,ye--mel,lat,ha<<hastand--pass-ey--mel,late<<iran--lotfan--khodat--
ra<<beshekan--zira--ke<<ayene--shekastan--khata--wa<<narawa--ast<<<
<<moris-mortesa<<

SVZ گفت...

موریس مرتضی نوشته است:
"دولت ها آئینه یه ملت ها هستند‌، پس
ای ملت ایران‌،‌ خودت را بشکن. زیرا که
آئینه شکستن خطا و ناروا است".
--- ---
دولت ایران در این زمان‌، آئینه ای از
ملت ایران نیست. زیرا ملت ایران
به اصول/ نیک گفتاری‌، نیک کرداری و نیک اندیشی/ پایبند هست.
دولت اسلامی‌، تاریخ قبل از اسلام ِ ایران را انکار می کند
و در نابود کردن فرهنگ ایرانی می کوشد. ملا هاشان
می گویند فردوسی اشتباه کرد زبان فارسی را زنده کرد، که باعث بی توجهی
به قرآن شده است.
در صورتیکه ملت ایران افتخار می کند به داشتن فردوسی و حفظ زبان پارسی.
این دولت آئینه یه ملت ایران نیست.
عقاید و رفتار ِ این دولت بر خلاف آداب و رسوم و عقاید مردم ایران است.
این دولت اسلامی‌، نوروز را قبول ندارد. شب ِ‌ چله یا شب یلدا را قبول ندارد در
صورتیکه دانشمندان امروزی می گویند: مردم ایران از 7000 سال پیش این شب
را می شناختند و برای روز بعد و در آمدن خورشید و روز جشن می گرفتند.
مجریان ِ‌ این دولت‌، کوروش را آدمکش خطاب می کنند. در حالیکه کوروش کبیر
هزار و صد سال قبل از اسلام‌، یعنی 2500 سال پیش از این، برده داری را لغو کرد‌،
داشتن مذهب ها و دین های مختلف در ایران را آزاد اعلام کرد.
اما در اسلام داشتن دین دیگر خطا هست و
اگر کسی به غیر از دین اسلام معتقد باشد یا باید جریمه بدهد چون به حضرت
موسی یا عیسی باور دارد و یا باید کشته شود.
پس این دولت‌، آئینه یه ملت ایران نیست
و این آئینه یه زنگ زده و سیاه نما‌، باید شکسته شود.