۱۳۹۲ آذر ۲۲, جمعه

«قهوه معلق»... «قهوه منتظر»... «قهوه آویزان»

«قهوه معلق»... «قهوه منتظر»... «قهوه آویزان» 
..
برداشت از متن فرانسوی...
در بلژیک با دوستم در یک کافه تریا بودیم که دو نفر آمدند و پنج تا کافه سفارش دادند

و گفتند سه تا « قهوه معلق»... دو تا قهوه خوردند و پول پنج تا قهوه را دادند و رفتند؟! 
بعد از مدتی کوتاه، مردی با لباسی فقیرانه داخل کافه شد و از سرویس پرسید 
که آیا «قهوه معلق» دارید؟
و پس از شنیدن جواب موافق، نشست کنار میزی و قهوه برایش آورده شد و او نوشید
و بدون پرداخت پولی، رفت.

این نوع سفارش از ناپل در ایتالیا شروع شد.
کافه معلق برای کسانی است که توانائی مالی شان ضعیف است ولی مایل هستند
که نوشیدنی داغ بخورند و به این صورت آن را دریافت می کنند.
در بعضی جاها ساندویچ معلق و گاهی خوراک گرم معلق سفارش داده می شود. 
امید است که این ایده زیبا و انسانی در همه جای دنیا اجرا شود. 
باشد که چنین بادا.
..
سوز
20 آذر 1392 - 11.12.2013

هیچ نظری موجود نیست: