۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

زنان کمیاب

زنان کمیاب
..
ترمز ِ ذوق است وُ احساس، هم چو توفان ِ بلا
خواهدت چون نوکری، گوش اش به فرمان، بی صدا
چون که خواهی، خواهرت یا که برادر، مادرت، لطفی کنی
گویدت: رو با همون ها، زندگی کن، من شَوم از تو جدا
..
سوز
16- اسفند 1393 – 07.03.2015

هیچ نظری موجود نیست: