۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

ناسازگار

ناسازگار  
..
اندکی روی ات به من، پس بیش از آن روی ات کنار
من چه باید کردمی، اندک شَوی تو، سازگار
عمر ِ من با تو گذر کرد، آن شده، پس سی یو هفت
گرچه سال ِ شصت و شش، بر من گذشته روزگار
..
سوز
16- اسفند 1393 – 07.03.2015

هیچ نظری موجود نیست: