۱۳۹۳ اسفند ۲۲, جمعه

ساحل و دریا

ساحل و دریا
..
به کشتی چون نظر کردم به ساحل های دریا
ز ِ گرما، پیرهن بیرون ز ِ تن کردم، چو غم ها
به یادم آمد از چمخاله وُ فامیل، که آن جا هم شنا بود
به بندر انزلی، دریا خزر با ساحلش، رفته ستم ها
..
سوز

5- اسفند 1393 – 24.02.2015

هیچ نظری موجود نیست: