۱۳۹۴ آبان ۱۸, دوشنبه

سنگسار

سنگسار
..
آنها که به تو سنگ می زنند
به گناه خود سنگ می زنند
آن ها خود را مجازات می کنند
آن ها خود را رها می کنند از گناهی که دارند
گناهی را که دارند و جر‌ات ندارند آن را عیان کنند
زیرا از آن شرمسار هستند
حالا یک موضوع پیدا کرده اند که بتوانند
گناه خود را به چشم به بینند و آن را سنگسار کنند
کدام یک از آن ها، در پنهان گناه نکرده اند
هر کدام، گناهی را که مشابه این بوده است که بر تو نامیده اند
به پنهانی و با ترس و لرز انجام داده اند
گناه آن ها، علنی نشده است ولی آن ها خود را هم چنان
در فشار روانی و عذاب وجدان اسیر می بینند
و حالا یک مظهری پیدا کرده اند تا گناه خود را
سنگسار کنند و روح خود را آرامش بخشند
که به چنین گناهی، سنگ ِ «دور شو» زده اند
آن ها تو را نمی زنند، روح خود را مجازات می کنند
..
سوز
۱۶ آبان ۱۳۹۴ – 07.11.2015

هیچ نظری موجود نیست: