۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه

شراب - ٤

شراب - ٤
..
بياور شرابى كه جان پرورَد
غم از دل بشويد، نشاط آورَد
شرابى به سرخى چو لبهاى يار
كه هوشم ربايد، نماند خرَد
..
سوز
١٩ خرداد ١٣٩٤ - 09.06.2015

هیچ نظری موجود نیست: