۱۳۹۵ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

کره زمین هم چو خشخاش

کره زمین  هم چو خشخاش
..
کره زمین چون نقطه ای کوچک از کنار سیاره ی زحل
...
شیخ عطار می گوید:
جهان در جنب این نه طاق مینا - چو خشخاشی بوَد بر روی دریا /
نگر تا تو از این خشخشاش چندی ـ سزد گر بر بروت خود بخندی /
« بروت: غرور، خود خواهی، نخوت».
.
باور کردن آن مشکل است که چطور عطار چنین دیدی از جهان ما و دنیا داشته است.
گویا با سفینه فضاپی تا سیاره پلوتو سفر کرده است، جائی که این عکس نزدیک به آنجا
گرفته شده است.
...
سفینه ای که در چند سال پیش، به سوی خارج از منظومه شمسی فرستاده شد، در
سال ۲۰۱۳ از کنار سیاره زحل رد می شده و چنین عکسی را منتشر کردند و آن
متن انگلیسی را رویش یا زیر عکس گذاشته بودند.
شعری از فریدالدین عطار به یاد داشتم که برایم تجسم زیبایی می داد که جهان ما را، یعنی
کره زمین ما را، هم چون خشخاش بیان می کرد و به ما می گفت :‌ …
نگر تا ، تو از این خشخاش ، چندی ؟... و این عظمت دنیا و کوچک بودن ما را نشان می داد.
سال ها در این فکر بودم که شیخ عطار از سیر و سلوک درویشانه به این دید وسیع از جهان
رسیده است، چون در زمان او که به اندازه امروز مردم از وجود کهکشان ها و کرات بزرگ دیگر
خبر نداشتند، پس او چگونه به این تصویر دست پیدا کرده است؟
با دیدن این عکس زمین از نزدیکی زحل توسط «ناسا»
عظمت این شعر شیخ عطار برایم واقعی تر و بزرگتر شد.
گویا این سوفی یا صوفی بزرگ و فیلسوف آگاه، که مولوی بزرگوار می گوید:
هفت شهر عشق را عطار گشت ـ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم /
واقعن در سیر و سلوک درویشانه اش، به چنین توانائی رسیده بوده است که بتواند
پرنده ی فکر را پرواز دهد و با بال خیال و تصور پرواز کند و به چنین دریافتی برسد!

مولوی خود فیلسوفی بزرگ و عارفی ژرف اندیش است. وقتی چنین مرد دانا و آگاهی،
چون مولوی در مورد عطار چنان تعریفی می کند، می بایست
که عطار را ارج نهاد و برای شناخت او دوباره کوشید.

باشد که چنین بادا
..
سوز
۵ بهمن ۱۳۹۴ - 25.01.2016
... ... ...
Earth from Saturn 19 Juli 2013

Blue Point
Earth


هیچ نظری موجود نیست: