۱۳۹۵ مرداد ۲۲, جمعه

چاى دوستانه

چاى دوستانه
..
در قورى يه، دوستى های مان، چاى صفا، دم كردم.
قند مهربانى در ميان، و منتظر دست محبت است
كه به سويش دراز شود.
به عشق گفت و شنود از آينده، و يا خاطرات ِ گفت و شنود گذشته،
بزم چاى را همراهى مى كنم
و دوستى با دوستانم را جشن مى گيرم.
..
سوز
٢١ امرداد ١٣٩٥- 11.08.2016

هیچ نظری موجود نیست: