۱۳۹۹ خرداد ۳, شنبه

شاد زی

شاد زی
..
فردا که شود، چه کار ز ِ فردا بکنیم
فردا نشده، چه کار درجا بکنیم
هر چیز ز ِ دل خوشی، که در دست ات هست
با قِر به کمر، دوباره اجرا بکنیم
..
سوز
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ -  23.05.2020
.

هیچ نظری موجود نیست: