۱۴۰۲ مهر ۱۸, سه‌شنبه

اگر من خدا بودم

 اگر من خدا بودم 

.. 

اگر من خدا بودم، نمی گذاشتم یک انسان از گرسنگی بمیرد 

نمی گذاشتم یک نفر از سرما و نبود گرما یخ بزند. 

برای همه مردم در هر کجا که بودند خورد و خوراک در دسترس شان 

قرار می دادم، تا آنقدر گرسنه نباشد که حق یک انسان ضعیف را 

پامال کنند تا خودشان به نان و نوائی برسند. 


فکر انسان ها را بر پایه ای بنا می کردم که همواره آماده به کمک 

به دیگران باشند، نه اینکه امکانات دیگران را دزدیده برای خود بخواهند. 

 

نمی گذاشتم یک نفر بخاطر منافع خودش، انسانهای دیگر را 

تحت کنترل خودش بگیرد و از آنها برای زیاد کردن مال و دارائی 

های خودش استفاده کند و در مقابل، پول بخور و نمیری به 

آنها بدهد و از این راه ثروت خود را زیاد کند.  

..

سوز 

۳۱ تیر ۱۳۹۱ -  21.07.2012 هیچ نظری موجود نیست: