۱۴۰۲ بهمن ۸, یکشنبه

شراب گلگون (می در پیاله)

شراب گلگون (می در پیاله) 

..

ساقی بیار باده یه گلگون به کام ِ ما

اندوه زُدای، رسان خون ِ رَزان به جام ما

یاقوت پیاله یه مِی، آورد نشاط و، دل خوشی

از کنج ِ غم رها کند و روشن، روان ِ ما

..

سوز

۰۵ تیر ۱۳۹۱ -  25.06.2012


هیچ نظری موجود نیست: