۱۴۰۲ اسفند ۲۸, دوشنبه

لبخند بر چهره

لبخند بر چهره 

.. 

با خط لب، خنده را روی چهره ات نقاشی کن

جلوی آئینه بایست،

یکی دارد به تو لبخند می زند

لبخند، پیام محبت را پخش می کند

لبخند، خیلی زود پخش می شود

و از سوی دیگری به شما بر می گردد.

..

سوز

۲۸ اسفند ۲۵۸۲ - ۱۴۰۲ هجری 

18.03.2024 

هیچ نظری موجود نیست: