۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

قلم - ۲

قلم - ۲
..
ن والقلم و ما یسطرون…
قسم به قلم و آنچه در آن پنهان است…
..
مردم برای تاکید بر درستی و صحت حرف و عمل خود ، قسم یاد میکنند
تا دیگر مردمان حرف و یا عمل آنها را باور کنند.
و چه بزرگ و عظیم است ارزش و مقام « قلم » که در قرآن مجید به آن
سوگند خورده می شود و به قلم و آنچه در آن پنهان است قسم
داده می شود ، تا مردمان ارزش و اهمیت قلم را باور کنند و
بزرگی آنرا بدانند و مورد احترام قرار بدهند.
در کتاب مقدس اسلام نوع نوشتن بخصوصی مورد احترام نیست
و همچنین از نوع نوشتن بخصوصی به بدی یاد نمی کند.
قلم به تنهائی ارزشی والا و بسیار بزرگ دارد.
و آنکه قلم بدست می گیرد و از پنهان های قلم ،
از فکر خود ، از مسائل اجتماع و رفتار مردمان و یا
مسئولین حکومت ، مواردی را روی کاغذ علنی می سازد ،
یعنی به نوعی امر به معروف و نهی از منکر می کند ،
باید مورد احترام جامعه و خدمتگزاران جامعه باشد.
خدمتگزاران جامعه اگر به وظایف خود عمل نمی کنند ،
باید مورد باز خواست قرار بگیرند و بجای خودشان
نشانده شوند ، نه اینکه صاحبان قلم را مجازات کنند.
قدرتمندان خطا کار با این کار نوعی بی احترامی به
کلام قرآن مجید و کتاب مقدس مسلمانان میکنند ،
در حالیکه خود را مدافع راه قرآن کریم
و نگهبان راه و روش آن می خوانند.
..
سوز
۲۴ اسفند ۱۳۸۸ – 15.03.2010

هیچ نظری موجود نیست: