۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

خرقان

خَرَقان
..
خرقان، از بوالحسن، خوشنام باد-
بایزید، بسطام را، خوش نام داد/
این پیام ِ مهر از، شاهرود خواست-
دین نپرسیدش از او، نانش رواست/
 .
آنکه جانی، نزد ایزد را سِزَد-
هین به خوان ِ بوالحسن، نانی سِزَد/

آنکه پیش ِ کردگار ، ارزد به جان-
هان، به خوان ِ بوالحسن، ارزد به نان/
آنکه جانش، پیش درگاه ِ خدا مقبول بوود-
بوالحسن خوانش، به نان، از بهر ِ او مسرور بوود /
..

سوز/

 31 فروردین 1389 - 20.04.2010

هیچ نظری موجود نیست: