۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

خواب

خواب
..
صورتم بر روی بالش ، صورت بالش به تخت
با پتو پوشانده ایم ، ما چارتا خواب را به تخت
شد هوا روشن ، گریزد خواب از دامان ِ من
هر یکی اندر تلاش ، تا باز دارد و  ِی ، ز ِ رفت
..
سوز
26 شهریور 1390 – 17.09.2011 

هیچ نظری موجود نیست: