۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۹, جمعه

برای چه اسرائیل می خواهد به ایران حمله کند؟

برای چه اسرائیل  می خواهد به ایران حمله کند؟
..
این نوشته تایید حکومت اسلامی و عمل آن نیست ، ولی اسرائیل که خودش به
سازمان انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیساتش را نمی دهد ، چرا این همه شلوغ
بازی در می آورد و برای ایران تکلیف تعیین می کند؟
ایران تا بحال بارها و بارها اجازه داده است تا از تاسیساتش بازدید شود و در گزارش های
رسمی آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل گفته اند که چیزی که دلیل ساخت کلاهک
اتمی باشد ندیده اند .
یکی دو هفته پیش اسرائیل اعلام کرد که رهبران ایران عاقل هستند و اقدامی برای
ساختن بمب اتمی نمی کنند.
یکی دو روز است دوباره می گویند که آماده حمله به تاسیسات اتمی ایران هستند .
دو سه ماه پیش هم می گفتند ما آماده حمله به تاسیسات اتمی ایران هستیم.
.
سیاست اسرائیل سالهاست که در منطقه بیشتر از بقیه تشنج آفرین شده است .
اسرائیل اعمال نفوذ می کند و اجازه نمی دهد مردم فلسطین بعنوان یک
کشور در سازمان ملل شناخته و پذیرفته شوند.
فلسطینی ها مردمی هستند که پا به پای مردم اسرائیل از زمان وجود اسرائیل
از چند هزار سال پیش ، همسایه شان بوده اند و همیشه با هم اختلاف ها
و دوستی ها داشته اند.
اسرائیل از سال 1920 به عضویت جامعه ملل در آمده است و از سال 1948 دولت
اسرائیل را تشکیل داده است ، ولی با انواع امکانات خود مانع عضویت فلسطین
در سازمان ملل می شود.
این جا در واقع اسرائیل ، بیشتر خطر برای منطقه هست تا ایران.
..
سوز
29 اردیبهشت 1391 – 18.05.2012 

هیچ نظری موجود نیست: