۱۳۹۱ مهر ۱۴, جمعه

مادر 5

مادر - 5
..
مادر جان‌، قلب ِ تو جایگاه بسیاری از نگرانی هاست.
محل ِ بسیاری از تحمل هاست‌، پُر از بسیاری از گذشت هاست.
همیشه با دعا ها و آرزوهای بسیار برای ِ سلامت و سعادت ِ فرزندت همراست.
اگر پرستاری‌، دکتری‌، عابدی برای خدمت‌، بر بالین ِ مریضی نشسته است‌، در
ازای چیزی است که از آن پرستاری‌، و مریض‌‌، به او می رسد. ولی نگهبانی و مراقبت ِ
تو بر بالین ِ‌فرزند ِ بیمارت‌، برای چیزی و عشقی است که تو به او می دهی.
زمان و عمر و آسایش ِ خود را به او می دهی و در عوض از او چیزی نمی خواهی.
خدمت ِ داوطلبانه و رایگان تو را‌، چه چیزی در دنیا برابری می کند؟
هیچ چیزی هم ارزش و هم سنگ با این عشق و گذشت و فداکاری های تو نمی تواند باشد.
..
سوز
30 شهریور 1391 – 20.09.2012

۷ نظر:

ناشناس گفت...

This was really a fascinating subject, I am very lucky to have the ability to come to your weblog and I will bookmark this page in order that I might come back one other time.

SVZ گفت...

متشکرم از اظهار لطف شما

ناشناس گفت...

Thanks for all of your work on this web page. I am looking forward to reading more of your posts in the future.

SVZ گفت...

با سپاس از توجه شما.
از صفحه اول و بالا در همین وبلاگ می توانید از فارسی نویسی های گوگل یا بهنویس و... استفاده کنید.
موفق باشید.

ناشناس گفت...

A very impressive article. Well prepared. Very motivating!! Set off on to way

ناشناس گفت...

Hello, very professional high level blog! thank you for sharing. Because of good writing, and I learned a lot, and I am glad to see such a beautiful thing. Sorry for my bad English. ?

SVZ گفت...

تشکر از اظهار لطف شما.
--
شما از بالای همین صفحه زیر نشان «فروهر»
از قسمت --‫‫فا رسی بنویس Write Farsi--
می توانید یکی از پروگرام های فارسی نویسی را انتخاب کنید و به فارسی بنویسید.