۱۳۸۷ مرداد ۲۹, سه‌شنبه

حق وتو " Veto Right "

حق وتو " Veto Right "
..
" حق وتو " ناحق است ، رای ملل بر حق است
‫« " حق وتو " باید از بین برداشته شود و هر قطعنامه  و بیانیه در
سازمان ملل " UN " باید با رای اکثریت تایید شود.»
‫چرا پنج کشور از ۱۹۲ کشور حق پیدا کرده اند رای و نظر بقییه کشورهای  
دیگر دنیا را باطل اعلام کنند ( وتو کنند )
.
در حقوق بشر گفته شده است :
همه انسانها آزاد و برابر هستند و از حقوق مساوی برخوردار هستند.
‫وقتی اکثریت " نمایندگان مردم ۱۹۲ کشور " در  موردی تصمیم میگیرند
و برای انجام شدن یا نشدن چیزی رای میدهند ،
یکی از این پنج کشور اجازه ندارد ، نظر و رای اکثریت ‫کشور های دنیا
را ملغی و باطل اعلام کند و آنرا بدون اثر بکند.
‫رای این پنج کشور دارنده یه حق وتو هم مانند رای بقییه کشورها ‫باید
دارای یک اثر و یک وزن از ۱۹۲ رای ، و مثل سایر کشور ‫ها باشد.
‫حتی اگر چهار کشور دیگر صاحب " حق وتو " هم برای موضوعی با
‫بقییه کشور ها هم رای باشند ، یک " حق وتو " از کشور پنجم میتواند  
‫۱۹۱ رای دیگر کشور های عضو سازمان ملل را باطل کند.
‫پس این "حق وتو " غیر عادلانه و باطل است و حقوق بقییه ملل را  
‫نادیده میگیرد.
‫این پنج کشور آقای دنیا نیستند و کشور های دیگر هم برده ی این  
‫پنج کشور نیستند.
«حق وتو » حق رای و حق برابری ملل و کشور های دیگر دنیا را
نادیده میگیرد ‫و آنرا بی فایده میکند.‫
‫مردم امریکا نمی توانند باور کنند که حق رای و نظر مردم اروپا ،
‫آسیا یا آفریقا را انکار کنند و نادیده بگیرند و آنرا بی اعتبار بخوانند.  
‫همچنین مردم اروپا و آسیا نمیخواهند تصور کنند که نظر و رای مردم
‫امریکا بی اعتبار است و باید آنرا نادیده گرفت.
پس حق وتو با آزادی و برابری و حقوق بشر هماهنگ نیست
‫و‫ باید وجود آن بی اعتبار اعلام شود.  
..  
سوز
 19.08.2008

هیچ نظری موجود نیست: