۱۳۸۷ آبان ۲۸, سه‌شنبه

خلوت

خلوت
..
خلوتی خواهم ، مرا بیگانه باشد
در آن صد دل چو من ، افتاده باشد
سروشی از برای پرسشم ، یارانه باشد
کزان راهی بسوی " واحد " فرزانه باشد
..
سوز
18.11.2008

هیچ نظری موجود نیست: