۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

گندم

گندم
‫‫یکی از دوستان وبلاگی ، در صفحه اش عکسی زیبا از
جوانه های گندم را نشان میداد و ‫نوشته بود :
” جوانه ء گندم بی هیچ کوششی می روید و گندم می دهد. ”
‫------
‫‫گندم
‫..
با اندیشه ات بداخل گندم نگاه کن ، ببین درون دانه یه گندم
چه کوشش و تلاشی در کار است تا لوله های مکنده مواد غذایی
را ( ریشه ) بطرف زمین بفرستند ، و ساقه ای بسمت هوا و نور
و خورشید بفرستند تا انرژی و هوا برای داخل گندم و تغییر و تبدیل
های لازم را تهییه بکنند . چه کارخانه ای ‫مشغول تهییه است که
موادی برای برگ ، مواد دیگری برای ادامه یه ساقه ،
مواد دیگری برای دانه های گندم درست می کند ،
‫که همین دانه یه گندم به تنهایی مواد مختلفی می خواهد :
برای پوسته ، پوشش زمخت حفاظت پوسته ، مواد نشاسته ای
داخل دانه... که هر کدام از آنها ویژگی هایی خود را دارد ،
و یک سیستم و تشکیلاتی باید باشد که کاربری کند
و برای هر قسمت ، مواد ویژه یی بسازد که
منظور و وظیفه ای جدا از دیگری دارد .
و برای هر دانه تازه هم ، یک سیستم مدیریت بفرستند تا
هرکدام از آن دانه ها هم به تنهایی ، در شرایط مناسب چندین
دانه دیگر تولید کند و این کارخانه یه ناپیدا ، در درون دانه یه گندم
همچنان به ارث به دانه های دیگر می رود.
آنوقت می بینی که بقول سعدی بزرگوار:
برگ درختان سبز در نظر هوشیار -
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
..
" نگاهی به نوشته ای به اسم : ابر یاران "
..
...... ادامه
از دو یار آب رود ، یک ، آبرو ئی ، بر راست رفته ،
در کنار گندمی خاکش نهان ، چون ، خواب رفته ،
گندمه خفته ، ز جوش خاکِ خشک و آب تر ، بیداآ ر ، گردد ،
شد ، چو یارش ، خاک و آب ، دستی زده بر پای ، گردد ،
ادامه ......
..
‫سوز
‫17.12.2008

هیچ نظری موجود نیست: