۱۳۸۷ آذر ۱۸, دوشنبه

مفید بودن


مفید بودن
‫در وبلاگی نوشته بود...
‫زیبای غمگین ... قسمت ۳
راه چاره اش جز خودکشی برای زیبای غمگین چه میتواند باشد.
------ -------
‫... راه چاره ای بنام خود کشی اندیشیده ای ؟
‫اگر به اینجا رسیده ای که حاضر شده ای از خودت بگذری ،
‫که وجودت ، بودنت ، برای خودت اهمییت ندارد . بدان که
‫بودن تو ، برای خیلی های دیگر با اهمییت است .
‫بودن تو ، برای آنها ، امید است ، زندگی است .
تو با بودنت و انجام کارهایی برای دیگران ، می توانی مفید باشی .
‫این جسم ، این روح ، که چندین سال زحمت پدر و مادر باینجایش
‫رسانده است ، با ارزش است ، تو با دیدن ناملایمات و رنجش زندگی
‫نمی بایست آن همه ارزش را نابود کنی .
‫خودت را در بست ، در خدمت برای دیگران قرار بده ،
‫‫تو دیگر نیستی ، یا برای خودت نیستی .
‫برای کم کردن مشکلات ‫دیگری تلاش کن...
‫از نظافت و رو براه کردن خانه ای که شاید مادر ندارد ، تا
‫کمک و همراهی به پیرمردی ، پیرزنی که هم صحبت میخواهد
‫و یا کمک برای انجام کارهای روزانه اش لازم دارد.
‫چنین می توانی خود را و رنجش و ناملایمات زندگی خود را ،
‫در خدمت بدیگران فراموش کنی ، و می بینی ، احساس ‫
‫قدردانی و تشکر آنها چه به زبان و چه با نگاه و حرکاتشان ،
‫امیدی و مفهومی زیبا به ادامه یه زندگی ات می دهد .
‫..
‫سوز‫
17.07.2008 - 16:40

هیچ نظری موجود نیست: