۱۳۸۸ مرداد ۲, جمعه

تصور، حادثه یا تئاتر – ۲

تصور، حادثه یا تئاتر – 2
..
این نوشته ، نظر و برداشت و پندار شخصی
از مسائل و حوادث جاری در جهان است .
-
” خیلی دلم می خواهد خودم آنرا باور نکنم “
‫-
خانم وزیر خارجه امریکا دیروز اعلام کرد:
‫اگر ایران به اسلحه اتمی دست پیدا کند ،
امریکا ‫چتر دفاعی در منطقه ایجاد می کند ، البته
برای ‫دفاع کشور های مجاور ، در مقابل خطر ایران.

‫ ‫صحبتی که دیروز با دوستان داشتم این بود که
‫یعنی : ایشان تمایل شرکت های بزرگ را
نشان ‫می دهد ، به فروش اسلحه و سیستم دفاعی
به ‫کشور های مجاور ایران.
یعنی ، پس ، به ایران بطور ضمنی اجازه داده می شود
که سلاح اتمی داشته باشد ، چون در این صورت است
که آنها مجبور خواهند شد ، منطقه را مسلح کنند که
کشور های همجوار ایران بتوانند از خودشان دفاع کنند ،
به قدرت خود اطمینان کرده  و آرامش داشته باشند.

امروز اسرائیل به این مسئله اعتراض کرد ، که یعنی :
امریکا داشتن سلاح اتمی را برای ایران قبول کرده است.
پس ، آنطور که به نظر می رسد ، مسائل آزادی خواهی
مردم ایران و حمایت امریکا و جامعه جهانی از مردم
ایران ، هم چنان سمبولیک و ظاهری خواهد بود و
در عمل ایران با وضعیتی جلو خواهد رفت که خطر
وجود آن و خطر اتمی شدنش واقعی تر خواهد شد.
در این رابطه توضیح داده شد که با وجود چتر دفاعی
امریکا ، در قدرت ایران یا قوی تر شدن ایران تغییری
بوجود نخواهد آمد.
خانم کلینتون گفته در صورت لزوم «اقداماتی فلج کننده»
را علیه جمهوری اسلامی به اجرا خواهد گذاشت.
..
سوز
۰۲ امرداد ۱۳۸۸ – 23.07.2009

هیچ نظری موجود نیست: