۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

‫‫ندا - ۲

ندا - ۲
‫..
‫ندا را بی ندا کردی بسیجی
‫جهانی ، پر صدا کردی بسیجی
‫نگاه آهوی معصوم ، ندا ، شد
‫نماد مردم ِ ایران بسیجی
.
‫صدا ، از بَهر ِ آزادی بلند شد
‫ندا ها را ، ز ِ‫ خون ها ، جامه ، تر شد
‫ندایت را بلند ، آزاد سَر د ِه
‫ندا های جهان ، همراه تر شد
.
‫که دزدان جملگی با هم نشستند
‫به غارت ، مال ما ، پیمان به بستند
‫ستان مام ِ وطن از بردیا ها
‫‫نشان ، نیکان که آزاده پرستند
..
‫سوز
۱۱ تیر ۱۳۸۸ − 02.07.2009
------ -------- -------
‫تابلو نقاشی بنام چشمان از :

Tim O'Brien - 'Eyes' "Neda" iran

http://www.drawger.com/tonka/?article_id=8147


هیچ نظری موجود نیست: