۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

ندا، ۴


ندا، ۴
..
ندا جان آن نگاهت ، نگاه ِ پر ز ِ رازت ، شد جهانی
چنان است آن نگاه ، گویا ز ِ من اسرار خوانی
نگاهت را ، تمنا و تحکم با سئوال همراه باشد
به آزاد خواهی ، تمام ِ مردمان ، همراه خوانی
..
سوز
12 تیر 1388 – 03.07.2009

هیچ نظری موجود نیست: