۱۳۸۸ آبان ۲۵, دوشنبه

سلام آخر

سلام آخر
..
یک دوست وبلاگی ، در قسمت نظر ها نوشته است:
" سلام دوست عزیز قشنگترین سلام ، همون سلام آخره ،
چقدر زیباست لحظه ی آخر زندگی ،
سلام به دنیای اون طرف
خداحافظ دنیای محدودیت "
------------ -----------
نوشتم:
یک کم صبر کن ، چرا این قدر با عجله ؟
برای چی ؟ زیباست لحظه ی آخر زندگی ؟
از کجا آورده ای ، چه دلیلی ، چه مدرکی ، چه شاهدی داری که اونطرف دنیای
محدودیت نیست ، که از این دنیای محدودیت ها خداحافظی می کنی ؟
و سلام به دنیای اونطرف می دهی ؟
از اونطرف که جز حدس و گمان ها و تصور های واهی چیزی در دست نداری ؟
هان ؟ اگه کسی رفته و بر گشته و تعریف کرده ، کو ؟ کجاست ؟

" آهوی ناگرفته به دشت مبخش "

از زمان محدودی که داری ، از این محدودیت ها استفاده کن ،
مفید باش و از مفید بودن لذت به بَر!
----- -------
چه انگیزه ای ، چه هدفی در نظر است که دنیای یه آنطرف ِ نادیده را ،
اینطور با آب و تاب و رویائی به تعریف می آورند و چیزی را که خودشان
هم فقط در تصور و خیال می توانند مجسم کنند ، برای دیگران تبلیغ می کنند؟
..
سوز
۲۴ آبان ۱۳۸۸ - 15.11.2009

هیچ نظری موجود نیست: