۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

نیایش - ۲

نیایش - ۲ 
..
بيشتر جنگل های ايران در آتش می سوزند:
ادامه آتش سوزی در شمال، شمال شرق، غرب / ايلنا

جنگل‌هاى مناطق شمال، شمال شرق
 و غرب كشور همچنان در آتش مي‌سوزد،
جنگل‌هاى زاگرس غربى در مريوان،جنگل‌‌هاى گلستان درشمال
و جنگل ابر در سمنان درشمال شرق كشور در حال حاضر در محاصره آتش هستند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، از شمال كشور خبر مي‌رسد كه آتش‌سوزى همچنان
در مناطق مختلف استان گلستان،ادامه دارد ... 20 آذر 1389 – 11.12.2010

دعا برای سلامت ایران: 
---    
نیایش ۲ 
..
امیدواریم خداوند دودمان ِ مسببان نابودی ایران را به باد دهاد.
آنان ، به راه ها و روش های مختلف دارند ایران را به باد میدهند.
از آثار تاریخی و باستانی تا آثار هنری و مردمی ، از منابع طبیعی
تا صنعت را در هر مرحله از پیشرفت که بود، بسوی نابودی و رکود می برند.
جوانان را با اعتیاد و یأس و افسردگی و فرار از ایران، مردم دیگر را با محصولات
نا سالم و غیر بهداشتی و غیر قابل استفاده به مریضی می کشانند.
و آنانی را که هنوز رمقی به تن دارند و جرأتی برای اظهار ناراحتی دارند
و لب به اعتراض می گشایند با زندان
و شکنجه های روحی و جسمی آزار می دهند.
خداوندا! مردم ایران را از دست دشمنان ایران و ایرانی نما ها رهائی ده.
خداوندا! ایرانیان از دیر باز یکتا پرست بوده اند و همواره ترا به
یگانگی ستایش کرده و ستوده اند.
ایرانیان از هزاران سال پیش ، «سه نیک»
یعنی بهترین و عاقلانه ترین و منطقی ترین روش های زندگی
و جامعه را شعار خود قرار داده اند و همواره به نیکی کوشیده اند.
.
پندار نیک ، کردار نیک ، گفتار نیک ، شعار کامل ، جامع و فراگیرنده
در همه زوایای اجتماعی و شخصی و خصوصی زندگی است.
.
خداوندا! هر آنکه بر خلاف مصلحت و خیر ایرانیان کاری می کند، در هر کجا
و به هر روشی و به هر نیتی که هست، او را از این کار ناتوان ساز
و افکار و نیروی او را بسوی خدمت به سوی ایرانیان متمایل ساز.
باشد که چنین بادا
..
سوز
20 آذر 1389 – 11.12.2010

هیچ نظری موجود نیست: