۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

اعدام کشیش در ایران

اعدام کشیش در ایران
..
در خبر ها آمده بود، حکم اعدام برای یک کشیش در رشت به جرم ارتداد تایید شد.
چون این آقای کشیش در نوزده سالگی مسیحی شده است.
ندرخانی، کشیش حدود چهار صد نفر در رشت می باشد.
"ایران امروز – نشریه خبری سیاسی الکترونیک" 16 آذر 1389 - 07.12.2010

قاضی گفته است : چون از پدر و مادر مسلمان بدنیا آمده ای، مسلمان هستی
و چون به دین دیگری ایمان آورده ای مرتد شناخته می شوی.
برای همین می خواهند او را اعدام کنند.
.
ندرخانی در محاکمه اش گفت: "اتهام ارتداد را قبول ندارد، چون پس از رسیدن
به سن بلوغ ، تا ۱۹ سالگی دین خاصی را قبول نکرده است .
" پس از سئوالات متعدد، ندرخانی گفت: "بازپرس بمن القاء کرد
کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد می شود و
پس از رسیدن به سن بلوغ دینی [۱۵ سال برای مردان]
جز دین اسلام را قبول نکند مسلمان است."
-----    -----
خوب اگر این بنده خدا قبل از پانزده سالگی هم به مسیحیت می گروید ،
که می گفتید بالغ نشده است و رای و نظر او اعتبار ندارد.
بعد از بلوغ اسلامی هم اگر از اسلام خارج شود که مرتد شناخته می شود.
.
پس این « لا اکراه فی الدین » چی شد؟ کجا رفت؟
تا آنجا که از معنی اش بر می آید، یعنی در دین کراهت و
دوری گزینی و زشتی وجود ندارد.
معنی اش باید این باشد که در هیچ دینی کراهت، روی گردانی
و زشتی وجود ندارد.
یعنی هیچ دینی کریه و زشت نیست.
.
ولی آنطور که معلوم هست، این « لا اکراه فی الدین » را برای
غیر مسلمانان می گویند. یعنی ای شما غیر مسلمان!
برای گرویدن به دین اسلام، بگوئید « لا اکراه فی الدین » و
به دین اسلام روی بیاورید و آنرا قبول کنید.
 بنظر ، این فقط یک شعار یکطرفه است، از دین دیگر به دین اسلام.
.
اسلام دین محبت و عطوفت و مهربانی است. با محبت شما
را به اسلام دعوت می کنیم و اسلامی شدن شما را با محبت
پذیرا می شویم ولی اگر بخواهید از اسلام بیرون بروید به جرم
ارتداد شما را اعدام می کنیم . " مرتد قتلش واجب است "
یعنی اگر دینی غیر از اسلام داشتی، 
اکراه به دین اسلام نداشته باش،
بیا به دین اسلام، دین محبت و دین رحم و شفقت، اما
اگر بگوئی نمی خواهم مسلمان بمانم، آنوقت قتل تو واجب می شود.
.
« لا اکراه فی الدین » شعار ماست، اما اگر مسیحی یا یهودی باشی،
چون دین شما صاحب کتاب است، باید به مسلمان ها جزیه بدهی، و
آنها که صاحب کتاب نیستند ، کافر به حساب می آیند.
کافران یا باید اسلام بیاورند و یا باید کشته شوند.
در دین اکراه و روی گردانی نیست، بشرطی که شما هم مسلمان باشید.
وگر نه : دین ما گفته است : با کافران با شدت رفتار کنید.
ما به شما با مهر و محبت می گوئیم که به اسلام روی بیاورید حالا
اگر شما محبت و عطوفت اسلامی ما را نمی پذیرید ،
تقصیر خودتان است، باید با شما به شدت رفتار کرد!
..
سوز
18 آذر 1389 – 09.12.2010 

هیچ نظری موجود نیست: