۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

بازی


بازی
..
دست ِ زورمندان ِ دنیا ، جملگی در دست ِ هم
نون به هم قرض می دهند ، بازی نمی ریزند به هم
بازی ، به جنگ است در میان ِ خانه ها ، همسایه ها
در فروش اسلحه ، بر دو دشمن ، دست دادندی به هم
..
سوز
04 دی 1389 – 25.12.2010 

هیچ نظری موجود نیست: