۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

پدر


پدر
..
ای نوشته بوسه زن در جا ، به دستان ِ پدر
دور باشد از چنین دستان ، حال ، لبهای پسر
آن پدر ، کو تربیت را بر پسر دستور داشت
جُور پنداشت از پدر ، پس عنادش کرد ، آن پسر
..
سوز
16 بهمن 1389 – 05.02.2011

هیچ نظری موجود نیست: