۱۳۸۹ اسفند ۲۲, یکشنبه

دخالت سازمان ملل لازم است

دخالت سازمان ملل لازم است
..
در کشور لیبی ، شخصی بیش از چهل سال بر کشور حکومت می کرد.
در این سالهای دراز ، این رهبر برای کشورش چه کار کرده است؟ هرجور که
خواسته به میل خود زندگی کرده ، مخالفان را به نوعی سرکوب کرده و آن ها را
در زندان های تاریک و مرطوب نگهداشته و خودش در قصر های مختلف اقامت داشته است.
در قصر های مجلل و باشکوه و با خدمتکار های زن و مرد ، اتومبیل های لوکس و مختلف ،
هواپیمای اختصاصی دولتی و ...  زندگی کرده است.
.
او و افراد گروهش ، به عنوان خدمتگزاران مردم و برای اداره امور کشور در این مقام
باید در فراهم کردن وسایل رفاه مردم می کوشیدند.
حالا که بعد از این همه سال عده ای از مردم از سبک ِ زندگی یه خود اظهار ناراحتی می کنند
و به روش اداره کشور توسط او اعتراض می کنند ، از فقر ، بیکاری و بی عدالتی شکایت
می کنند . این رهبر ، دستور می دهد هواپیماهای جنگی به مردم حمله و تیر اندازی کنند ، که چرا
به روش من یا خود من اعتراض دارید و آنها را مانند افراد بیگانه و کشور دشمن به حساب آورده
و دستور می دهد به آنها تیراندازی کنند.
.
آیا او چه حقی دارد که نسبت به مردم ِ کشورش چنین کاری را به کند؟
از اموال و سرمایه های آن کشور که به همه مردم تعلق دارد ، او بیش از حق خودش برداشته است.
مردم در فقر و تنگدستی به سر می برند و او در قصر های مختلف با ماشین های مختلف
و محافظ و راننده و کلفت و نوکر اینور و آنور می رَوَد.
او از کجا چنین امتیازی را بر این مردم به دست آورده است؟
او که خدمتگزار ِ این مردم است و رابط بین مردم ِ کشورش با مردم ِ دیگر در جهان است و
به عنوان ِ مدیری است برای بهبود زندگی یه مردم کشورش .
حالا این مدیر در کار خود سستی کرده و مردم از او ناراضی هستند.
او باید با عرض معذرت از قدرت کناره گیری کند و شاید برای ِ اشتباهاتی که کرده است ،
مورد ِ سئوال قرار به گیرد.
.
در حال ِ حاضر او از نیروهای مسلح کشور استفاده نابجا می کند . ارتشی که بودجه و
مخارجشان از حق و حقوق ِ مردم ِ آن کشور تامین می شود ، همان مردمی که از مالیات آنها
و یا سهم نفت شان این ارتش پا بر جا هست ، با این ارتش با هواپیما و تانک و مسلسل
به همان مردم تیراندازی می کند ، که چرا نمی خواهید در این مقام باقی به مانم  و نمی گذارید
حق شما را برای خودم و خانواده ام مصرف کنم ؟
چون من ، منم.
.
آیا سازمان ملل در مورد ِ آن کشور باید بی تفاوت به نشیند و نگاه کند و یا بعد از مدتی تماشا
یک اعلامیه بدهد که : آقا این کار را نکن !؟
اون آقا هم به این حرفها گوش نکند.
.
سازمان ملل باید سریع و به قید دوفوریت نیروهای نظامی و کامل از همه کشور ها را با
سه شماره آماده کند و کشور لیبی را تسخیر کند و فرد ِ دیکتاتور را که مردم ِ کوچه و بازار
را به قتل می رساند ، دستگیر کند . پس از آن از میان مردم ِ مطلع و آگاه برای اداره امور
و اقتصاد و سازمان دهی چند نفر را برای مدیریت ِ کشور قرار دهد تا کم کم مردم خودشان
برای خودشان رای گیری کنند و شخص صالح تر یا محبوب تر یا کاراتر را برای اداره یه امور
کشور انتخاب کنند.
.
اروپا در حال فکر کردن است . امریکا به لیبی تذکر می دهد.
این طوری نمی شود، اعلامیه و اخطاریه فایده ندارد.
این طوری مردم ِ بی گناه کشته می شوند ، و دیکتاتور به کار ِ خود ادامه می دهد.
..
سوز
19 اسفند 1389 – 10.03.2011

هیچ نظری موجود نیست: