۱۳۸۹ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

نام ِ نیک

نام ِ نیک
..
تو ای حاکم ِ تیز و با عقل و هوش
شنو حرف ِ مردان ِ عاقل که گفتند ، به گوش
بیاور به مردم ، فراخی به کسب و به کار
به جمع ِ غنائم ز ِ اموال ِ مردم ، نه کوش
.
به دلخواه خوردی ، لباس های فاخر به تن کرده ای
سرائی که در آن به اجلال ، به فامیل سکون کرده ای
چه خواهی به بُردن به جز نیک و بد ، تو ، به آن یک سرای
به جز نامی از تو نماند ، به کاری که آنرا ، چه سان کرده ای
..
سوز
24 اسفند 1389 – 15.03.2011 

هیچ نظری موجود نیست: