۱۳۸۹ اسفند ۱۸, چهارشنبه

دم غنیمت شمار

دم غنیمت شمار
..
ساقی بیار باده یه خوشگوار که هر آن ، زمان رمید
صیّاد را خواب ربود ، در مرغزار ، آهو روان چرید
فردای یه شب ِ وصال یا فراق ، از پیش خبر نکرد
باد ِ اجل بیامد و فرصت ز ِ دستان ، روان پرید.
..
سوز

18 اسفند 1389 – 09.03.2011

هیچ نظری موجود نیست: