۱۳۸۷ بهمن ۱۳, یکشنبه

‫ ‫آریا

‫آریا
‫..
‫پور ِ خاک ِ پاک ِ ایران سر ، منم ، آزاده ام
ا‫ز تبار ِ جم ، فریدون‌‌ ، آریایی زاده ام
من ره ِ زرتشت و آئین ِ بهی پیموده ام
پاسدار، بر نیک گفت وُ کرد وُ پندار بوده ام
‫..
‫سوز
10 بهمن 1387 - ‫29.01.2009

هیچ نظری موجود نیست: