۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه

دنیا

دنیا
..
احمد بایرام اوقلو می گوید : " همه دنیا مال من "
--- ---
من هم جزو همه یه دنیا هستم
تو هم جزو همه یه دنیا هستی
پس من مال تو ، و تو ، مال من هستی
پس همه یه ما ، مال همدیگر هستیم
..
سوز
۱۳ دی ۱۳۸۷- 02.01.2009

هیچ نظری موجود نیست: