۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

رها

رها
..
رها گشتن چه آسان است ، ز ِ کمبود ، بی غذایی ها
ز ِ بی پولی ، ز ِ بی مسکن شدن ، یا خانه دوشی ها
ز ِ عشق روی تو گشتن رها ، اما علاجی ره نمی یابم
..
سوز

09.02.2009

هیچ نظری موجود نیست: