۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

گناه

گناه
..
یکی از دوستان وبلاگی نوشته بود:
چقدر گناه کردم
از لذت بردن از این همه زیبایی
--- ----
لذت بردن، یکی از گونه های ستایش از خلقت و خالق بی همتاست.
خود خداوند وقتی انسان را خلق کرد از کار خود لذت برده‫ و گفته است:
فتبارک ال.. احسن الخالقین .
احساس گناه داشتن ، برای لذت بردن از زیبائی ها بی توجهی به خلقت
و ناشکری نسبت به خالق آنهاست.
‫آیا خداوند گل ها و پرنده های زیبا را برای چه کسی خلق کرده است.
‫همه را برای بشر آفریده
و انسان را بعنوان اشرف مخلوقات نام نهاده است.‫ و این زیبائی ها را
دلیل بر بزرگی خود قرار داده است که آنها را به بینید
و ‫بر سازنده یه آنها و هنرش سپاسگزار باشید.
..
سوز
۱۲ اسفند ۱۳۸۷- 02.03.2009 ‫

هیچ نظری موجود نیست: