۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

‫ زنان

زنان
برابری حقوق زنان و مردان
..
بیاد اون روزهایی که در تبر یز نزدیک میدان ساعت
به مدرسه یه ابتدائی مخلوط میرفتم افتادم.
نه اون موقع و نه در طول چهل سال بعدش
هر وقت دستم بدست دختری می خورد
یا با زنی دست می دادم، هیچوقت بفکر این
نبودم که از طر یق تماس دست یه جوری
احساسی بمن دست بدهد یا حالی به حالی بشوم.
یک وقتی شنیدم که می گفتند، یک مرد نباید بلافاصله
بعد از یک زن روی همان صندلی به نشیند، چون گرمای
بدن زن را از طر یق صندلی حس می کند. واقعا از تعجب
چشمها مات، دهان باز، ماندم که یعنی چه؟
این چه شخصی است که به این چیزها فکر می کند؟
این فقط یک بیمار روانی می تواند باشد که به این
چیزها فکر می کند. در نظر این افراد، یک زن فقط بعنوان
یک انگیزه یه هوس و شهوت و یا خدمتگزاری دیده می شود،
آنها به یک زن بعنوان یک انسان نگاه نمی کنند.
آنها از خودشان و محیط اطرافشان چیزی در یافت نمی کنند.
فکر آنها همچنان در هزارو چهار صد سال پیش منجمد شده است.
مرد و زن تکمیل کننده یه یکدیگر هستند،
یکی کامل نیست و آن یکی هم ناقص نیست.
هر کدام مشخصات فیزیکی دیگری دارد نسبت به آن دیگری.
خواهر و برادر، هردو در شکم یک مادر پرورش پیدا کرده اند،
هر دو از یک پدر و مادر بوجود آمده اند، هر دو در یک محیط
بزرگ شده اند. حالا اگر هزارو چهار صد سال پیش، برای دختر
حق ارث کمتری قائل شده اند، دلیل کم ارزش تر بودن دختر نیست،
شرایط خانواده آنزمان به این صورت بوده است.
زنان استقامت و پایداری در خیلی چیز ها را دارند که مردان ندارند،
این مردان هستند که برای رضایت زنان،
چه مادر، چه همسر، چه مادر زن، همه جور زحمتی می کشند.
حالا اگر برای زنان درجه برتر ی را نمی دهید، لا اقل
برابری حقوق زن و مرد را در برسمیت بشناسید.
زنان هم می بایست از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند.
..
‫سوز
 ۲۴ بهمن ۱۳۸۷ - 12.02.2009

هیچ نظری موجود نیست: