۱۳۸۷ اسفند ۱۵, پنجشنبه

‫‫نوروز - ۲

نوروز - ۲

‫..

‫به نوروز فرخنده، ایران همی زنده باد
‫به عید و سرور، شاد و پاینده باد
به جشن و خوشی، همه سال به آخر بیار
‫سده ، مهرگان را، به دارش همی پایدار‫
‫به هفت سین سلامت به دار، خانه ات
‫و یزدان نگهبان، هماره به کاشانه ات
‫ترا نیک خواهد اهورا، به رفتار و خو
‫به پندار و گفتار نیکو، تو هم راه جو
‫ز باستان بداری، تو یک پاک، دین
‫شدی رهرو یه، دین پر خشم و کین
‫بجای چنان سخت، آئین کور
بدارش درونت، پُر از مهر و شور
‫بیافشان تو تخمه، به پاکیزگی
‫به سبزی یو، آبادی ات، چیره گی
‫زجمشید و جام جَمَش، یاد دار
‫به فردوسی یو، رأی او پای، دار
‫پیام اهورا، ز زرتشت پا کت شِنو
‫به فکر و زبان و کُنش، نیک شو
‫..
‫سوز
۰۲ بهمن ۱۳۸۷- 21.02.2009

هیچ نظری موجود نیست: