۱۳۸۷ بهمن ۸, سه‌شنبه

‫نیک روش

‫‫نیک روش
‫..
‫یکی از دوستان وبلاگی ، نوشته بود:
‫ اگر میشه گناه کرد و جوابگو نبود؟ چرا ما گناه نکنیم؟
‫ ‫−− −−−
‫گناه بخودی خود تعریف و نمودار عمل ناپسند و نکوهیده ای است
‫که نباید انجام داد ه شود .
دوست عزیز، اگر بچه ای از کیف پدر یا مادرش پولی بدزدد
‫باحتمال زیاد، والدین تا مدتی متوجه نخواهند شد .
‫آیا این عمل درست است؟ مسلم است که نه، درست نیست.

ما ایرانی هستیم و در سابقه یه تاریخی و فرهنگی و دینی مذهبی
‫خود گنجینه ای بس گرانبها دار یم، که سر آمد شاید همه یه ‫ ‫
آموزش های دینی و اخلاقی است که تا بحال موجود بوده است.
‫این روش و پایداری آن، در حالی که ساده است، بسیار هم کامل است
‫و شامل تمام مسائل و جریانات زندگی می شود، حتی مسائل فردا ‫
‫این سه گوش نیکی، این مثلث سه نیک، پنجره ای بسوی نیکی هاست

"‫پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک"

از درون آن به جهان و همه یه اعمالی که انجام می دهیم
یا انجام می دهند ‫نگاه کنید.
آن یک مقیاس و الگو برای قضاوت در مورد همه یه اعمال است.

‫درون وجود هر انسان یک شاخص قرار دارد بنام "وجدان و انصاف"
هر فرد انسان برای اعمال خود بلافاصله یک مقایسه ‫سریع
با این شاخص ‫درونی دارد.
هر شخص خودش میداند عملش تا چه اندازه درست بوده است
‫ولی شرایط موجود او را بآن وامیدارد که جور دیگری آنرا وانمود کند
و از عمل ‫زشت خود دفاع کند، یا خجالت از اطرافیان،
خوش خدمتی برای رئیس، ‫فکر تأ مین فردای خانواده،
و یا سودی که در آن کار هست و علت های دیگر.

‫ما بعنوان یک انسا ن وظیفه داریم اصول اخلاقی خود را حفظ کنیم.
‫از لقمان حکیم پرسیدند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان
‫ما ایرانیها در طول تاریخ نشان داده ایم
‫که به اعراب وحشی مدنیت را آموخته ایم
‫به مغول های وحشی مدنیت را آموخته ایم

‫بنابر این، ما روش نیک خود را حفظ می کنیم اگر چه،
‫عده ای کم، از افراد ریا کار با نام دین و مذهب و نمایندگی یه خدا
‫قدرتی در دست دارند و آنچه می کنند بر خلاف خدا،
‫دین، مذهب، اخلاق و انسانیت است.
‫..
‫سوز
۰۸ بهمن ۱۳۸۷ -‫27.01.2009

هیچ نظری موجود نیست: